Janola GustafsonSuppleant

Janola Gustafson, suppleantFödd 1967
Invald 2016
Examen Logistikprogrammet, Jönköpings universitet

Övriga väsentliga uppdrag

VD i Svenska Volvohandlarföreningen, Volvohandlarnas Service AB, Volvohandlarföreningen Ek. För., AB Volverkinvest och Volvohandlarnas Fordonsförening Ek. För. Styrelseordförande Wayke AB, styrelseledamot Tanka i Sverige AB och suppleant i Volvohandelns PV Försäljnings Aktiebolag.

Tidigare väsentliga befattningar

Sales Director på Corporate Sales Renault SAS, VD Renault Sverige, Marknad- och Försäljningschef Borgstena Textile.

Relation till bolaget och bolagsledningen

Oberoende

Relation till bankens ägare

Ej oberoende

Aktieinnehav i banken

-