Björn RentzhogSuppleant

Björn Rentzhog, suppleantFödd 1969
Invald 2016
Civilekonom, Mittuniversitet Östersund

Övriga väsentliga uppdrag

VD/Koncernchef AB Persson Invest. Styrelseordförande i Bilbolaget Nord AB, Eriksson Bil i Norr AB, Valbo Trä AB, Wist Last & Buss AB, Wist Last & Buss Syd AB, Wist Last & Buss AS, Wist Last & Buss i Sigtuna AB, Östersunds Lastbilsservice AB, NHP Sverige AB samt i ett flertal fastighetsbolag. Styrelseledamot i AB Persson Invest, Persson Invest Skog AB, Gällö Timber AB, Sjöbodarna 1 i Östersund AB, Sjöbodarna 3 i Östersund AB, JP Vind AB.

Tidigare väsentliga befattningar

VD och Controller på Wist Last & Buss AB, Ekonomichef Samhall Midland AB samt revisor, Deloitte AB.

Relation till bolaget och bolagsledningen

Oberoende

Relation till bankens ägare

Ej oberoende

Aktieinnehav i banken

-