Ann HelleniusLedamot

Ann Hellenius, ledamotFödd 1974
Invald 2017
IT-kommitté
Civilekonom, Linköping Universitet, University of Bath

Övriga väsentliga uppdrag

CIO Bankgirot. Styrelseledamot i Lantmäteriet. Ingår i regeringens digitaliseringsråd samt samverkansprogram för smarta städer.

Tidigare väsentliga befattningar

CIO i Stockholms stad, Chef Utvecklingsavdelningen Stockholm stad, CIO Utbildningsförvaltningen, VD och grundare Solvitur AB, Manager Ernst & Young Management Consulting, strategikonsult Cambridge Strategic Management Group.

Relation till bolaget och bolagsledningen

Oberoende

Relation till bankens ägare

Oberoende

Aktieinnehav i banken

-