Revisor

Vid årsstämman 2017 omvaldes revisionsbolaget KPMG AB till bankens revisor med auktoriserade revisorn Mikael Ekberg som huvudansvarig.