Vi stöttar fyra organisationer för en tryggare sommar

Samtidigt som vår ekonomi i Sverige har gått på sparlåga arbetar många hjälporganisationer på extremt högvarv. Fler personer far illa i vårt samhälle i en tid när vi är mer isolerade i hemmet och vi ville hjälpa till att skapa en tryggare sommar för dessa grupper genom en gåva. Våra medarbetare fick därför nominera organisationer som ligger dem varmt om hjärtat och det blev ett underbart stort engagemang! Nu har fyra olika organisationer fått 20 000 kronor vardera: Bris, Cancerfonden, Göteborgs Stadsmission och Naturskyddsföreningen.

För oss på Volvofinans Bank innebär hållbarhet ett ansvarstagande gentemot våra kunder, partners, anställda, samhälle och miljö. Vårt mål är att bedriva ett långsiktigt arbete för ett hållbart samhälle och därför känns det också extra viktigt att kunna hjälpa till där det behövs. Vi är extremt stolta över hur alla våra medarbetare har ställt om sig och anpassat sig till att jobba hemifrån och tycker att det fungerar bra efter rådande omständigheter. Men långt ifrån alla i samhället har det bra i hemmet och många har mött arbetslöshet, sämre ekonomi och till och med ökat våld och missbruk. Våra medarbetare har valt ut fyra olika organisationer att stötta, och vi hoppas att vi kan göra skillnad för någon. Alla kan inte göra allt, men tillsammans kan vi göra något, och därför beskriver vi respektive organisation nedan med en länk för dig som också vill hjälpa till.

Tillsammans gör vi skillnad

"Våra medarbetare har valt ut fyra olika organisationer att stötta och vi hoppas att vi kan göra skillnad för någon"

Bris hjälper barn hitta vägar ur det svåra

Vår medarbetare Anna var en av de som ville stötta Bris, Barnens rätt i samhället. Hon nominerade organisationen ”eftersom samtalen har ökat rejält under coronapandemin och det behövs fler resurser för att stötta våra barn – som mest nu under ledighet och sommarlov.” Och det känns så självklart att stötta barn som mår dåligt och som varje dag får möta våld, missbruk och psykisk ohälsa. Drygt 27 000 samtal kommer in till Bris kuratorer varje år och vi hoppas att vårt bidrag gör skillnad och kan ge ljus i mörkret för några barn. ”Ni möjliggör stöd till barn och unga via telefon, chatt, mejl, forum och gruppverksamhet. Bris driver även en vuxentelefon där vuxna kan få stöd i frågor som rör barn. Bris erbjuder också stöd till barn via gruppstöd. Vi arrangerar regelbundet stödhelger för barnfamiljer där man förlorat en förälder i självmord, för barn som har en förälder med missbruk eller psykisk ohälsa, för barn som flytt, för familjehemsplacerade barn och vi arbetar för att se till att ansvariga politiker, makthavare och myndigheter ska ta sitt utlovade ansvar för barns rätt att må bra. Tillsammans ger vi fler barn möjligheten att berätta och hitta en väg ut ur det svåra och jobbiga”, hälsar Bris. Här hittar du information hur du kan engagera dig.

Tillsammans med Cancerfonden besegrar vi cancer 

På banken uppmuntrar vi till ett hälsosamt liv och driver satsningar under temat Great Health. Men även om vi är måna om att vi ska träna, äta bra och hålla oss friska händer kan vi aldrig rusta oss mot det ofattbara att få ett cancerbesked. Något som några kollegor till oss har drabbats av och fortfarande kämpar mot. Linda nominerade därför Cancerfonden med dessa fina ord: ”Jag önskar att vi skänker pengar till Cancerfonden, det hade känts väldigt fint. Vi är många med nära och kära som drabbats, och det finns även de på kontoret som drabbats av den fruktansvärda sjukdomen.” Sedan 1951 har Cancerfonden bidragit med drygt 11 miljarder kronor till de främsta forskningsprojekten i Sverige och vi hoppas att vårt bidrag gör att färre drabbas och att fler överlever. Tillsammans ska vi besegra cancer och du kan också bidra i kampen.

Göteborgs Stadsmission bidrar till ett mänskligare samhälle för alla

Vi har valt att bli en liten Göteborgsvän och stöttar Göteborgs Stadsmission i arbetet med att möta behoven för människor i hemlöshet och fattigdom. Då vårt huvudkontor ligger i Göteborg känns det bra att göra skillnad på lokal nivå. Vår kollega Carina ville bidra till Göteborgs Stadsmission eftersom de har så många olika delar i sitt hjälparbete. Organisationen bidrar till ett mänskligare samhälle för alla, nu har de gått in i akutläge och för att möta nya behov i coronapandemin gör de följande insatser:

  • Levererar matkassar, hygienartiklar och blöjor till människor i fattigdom
  • Ordnar studieplatser för gymnasieungdomar med tillgång till internet och mat
  • Håller öppet för besökare som inte har någon annanstans att gå
  • Avlastar föräldrar genom digitalt pyssel och samtalsstöd
  • Utomhusaktiviteter så som korvgrillning och kubbspel med familjer

För dig som vill stötta Stadmissionen finns mer information här.

Volvofinans Bank är en liten Göteborgsvän.

Naturskyddsföreningen kämpar för vår planet

Vår kollega Helena var en av de som nominerade Naturskyddsföreningen med motiveringen att de verkar för en bättre miljö. Som en del i bankens hållbarhetsmål ska vi ta ett långsiktigt miljömässigt ansvar som ska minska vårt ekologiska fotavtryck, så det känns betydelsefullt att ge ett bidrag till Sveriges största ideella miljöorganisation. De bildades redan 1909 och prioriterar områden som hav och vatten, skog och naturvård, miljögifter, jordbruk och mat samt klimat, energi och transporter Naturskyddsföreningen står också bakom miljömärkningen Bra Miljöval för produkter och tjänster. Vi har valt att stötta klimatet samt bin och biologisk mångfald! Läs mer om hur du också kan stötta och ge kraft för förändring här.

Naturskyddsföreningen arbetar för att våra barn ska ha skogar att leka i.

Starta en dialog med oss

Har du frågor eller kommentarer om denna artikel? Hör av dig till tycktill@volvofinans.se