Press och nyheter

Tillbaka till söksidan

Volvofinans Banks kundservice är topp tre i Sverige. För tredje året i rad.

Man brukar ju säga tredje gången gillt men för Volvofinans Bank har det nu gått vägen tre år i rad. Det stod klart när man på Brilliant Awards 2022 återigen utsågs till en av Sveriges tre bästa kundtjänster inom bank.

Varje år utses de företag som lyckats skapa exceptionella kundupplevelser inom olika branscher i Sverige. Bakom utmärkelsen står Brilliant, som under året har kartlagt 2,5 miljoner kundundersökningar från 135 företag. Volvofinans Bank rankas, baserat på undersökningen, som Sveriges andra bästa kundservice 2022 inom kategorin bank.

- Det gör mig otroligt stolt att vårt gemensamma arbete återigen lönar sig på finaste tänkbara sätt, att våra kunder är nöjda med oss. Jag tror att en stor del av framgången ligger i att alla känner sig delaktiga och viktiga. Och det är i sin tur frukten av tydliga mål och kontinuerlig uppföljning, säger Linda Pedersen, kundservicechef på Volvofinans Bank.

Brilliant har samlat in data sedan 1 januari 2021 och även detta året har branschen varit starkt präglat av pandemin. Volvofinans Bank har haft en väl fungerande strategi när i princip hela personalstyrkan arbetat hemifrån sedan våren 2020.

- Trots utmaningarna har inte hemarbetet påverkat kundupplevelsen. Nyckeln för oss har varit att lyssna på feedbacken från våra medarbetare och sen ge dem de bästa förutsättningarna vi kunnat. Många har uppskattat tiden de sparar på att inte behöver pendla till jobbet, ett förtroende de förvaltat på bästa sätt, förklarar Linda.

Hela listan – organisationerna som levererar bäst kundservice i bankbranschen:

  1. SevenDay
  2. Volvofinans Bank
  3. Avanza

Källa: Brilliant Future

För mer information, vänligen kontakta:
Linda Pedersen, Kundservicechef, Volvofinans Bank
+46 703 749 174, linda.pedersen@volvofinans.se