Press och nyheter

Tillbaka till söksidan

Varannan svensk har ändrat körvanor under 2020 och var sjätte tror sig behålla det nya beteendet nästa år

Mer än hälften av svenskarna har ändrat sina körvanor under 2020 och många har gjort det till följd av coronapandemin. Boende i Västsverige och Stockholm uppger i störst utsträckning att de förändrat körvanorna, medan boende i Norrland i högst grad kör som tidigare. Totalt tror sex av tio att de kommer att behålla det nya beteendet nästa år.

I en undersökning utförd av Novus, på uppdrag av CarPay och Volvofinans Bank, svarar hälften (52 %) att de har ändrat sina körvanor under 2020 jämfört med året innan. Av de som ändrat sina körvanor uppger 15 procent att de kör mer i år jämför med 2019. Knappt fyra av tio (37 %) kör mindre. De förändrade körvanorna ser ut att hålla i sig även nästa år. Drygt sex av tio (64 %) tror att de 2020 kommer att använda bilen lika mycket som i år och var fjärde (26 %) anger coronapandemin som orsak. Bara en av tio (10 %) tror att de nästa år kommer att återgå till körvanorna de hade 2019.

– Pandemin har helt klart förändrat svenskarnas körvanor. Vissa kör mindre bil till följd av exempelvis hemarbete medan andra kör mer för att undvika kollektivtrafiken. Oavsett körvanor är det smart att välja bil baserat på hur mycket och långt man kör, och vad den kostar i månaden snarare än inköpspriset. Dessutom bör man fundera över hur körvanorna kan se ut eller förändras framöver, säger Christian Düfke, Försäljningschef på Volvofinans Bank.

Av de som har förändrat sina körvanor under 2020 svarar många (36 %) spontant att de har gjort det till följd av coronapandemin. Vanligast är detta bland boende i Stockholm där 45 procent svarar att de har ändrat körvanor på grund av coronapandemin. Nationellt är motsvarande siffra 36 procent.

Även sett till ålder syns skillnader. Medan tre av tio (29 %) mellan 18 och 29 år svarar att de kört mer, har endast 7 procent i åldrarna 65-79 år ökat sitt körande. De äldsta är istället den åldersgrupp som i störst utsträckning har minskat körandet - 56 procent av 65-79-åringarna uppger att de kört mindre.

Tabell över ändrade körvanor

Resultatet som presenteras i detta pressmeddelande är en del av den kommande rapporten Livet runt bilen 2020 som kommer att tryckas och distribueras i en begränsad upplaga. En sammanfattning av undersökningsresultatet kommer också tillgängliggöras för allmänheten i slutet av 2020 och då finnas på www.livetruntbilen.se

För mer information, vänligen kontakta
Anna Hartelius, Head of marketing, Volvofinans Bank
+46 766 21 08 58, anna.hartelius@volvofinans.se 

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd av analys- och undersökningsföretaget Novus på uppdrag av CarPay och Volvofinans Bank. Under perioden 1-7 oktober 2020 genomfördes intervjuer med svenska allmänheten som äger, privatleasar eller har tjänstebil. Sammanlagt intervjuades 1011 kvinnor och män i åldern 18-79 år.