Press och nyheter

Tillbaka till söksidan

Unga svenskar halkar efter i bilekonomi – så tar du kontroll över kostnaderna

Januari, något som beskrivs som den fattigaste månaden, närmar sig. För att ekonomiskt möta det nya året kan det vara en god idé att se över hushållets utgifter. Kostnader kopplat till bilen är vanligtvis bland de största och viktiga att komma ihåg. Trots det visar nya siffror att framförallt unga inte har koll på vad det ekonomiskt innebär att ha bil.

Drivmedel, följt av kostnader för själva bilen, försäkringspremier och kostnader för sådant som parkering och trängselavgifter är det allmänheten med tillgång till bil anser sig ha flest har koll på. Sämre ligger det till gällande bilens värdeminskning som knappt fyra av tio (36 %) säger sig ha koll på. Det visar en undersökning som Novus genomfört i uppdrag av CarPay och Volvofinans Bank.

Sammantaget visar undersökningen att tre av fyra (77 %) svenskar med tillgång till bil anser sig ha bra koll på de totala kostnaderna för bilen. Något oroande sticker unga vuxna ut då drygt var tredje person (29 %) mellan 19 och 29 år säger sig inte ha koll.

– Det är inte bra att yngre, som kanske ännu inte har en lika stadig privatekonomi och sparande som äldre, inte har tillräcklig kunskap. Där har både vi och andra aktörer en viktig uppgift att utbilda, säger Anna Hartelius, Head of Marketing, Volvofinans Bank.

Störst självförtroende bland män

När det kommer till vem som anser sig ha bäst koll på bilekonomin i hushållet, sticker männens självförtroende ut. Åtta av tio (80 %), svarar att de vet mest. Bland kvinnorna i undersökningen är motsvarande siffra endast 41 procent.

– Det är viktigt att alla känner att de har möjlighet att ta kontroll över sina kostnader. På så vis blir det också enklare att sänka dem. För oss är det viktigt att utveckla tjänster som samlar bilkostnader och andra utgifter på ett effektivt sätt, så att fler får koll på sin ekonomi, säger Isabelle Bergström, Projektledare Innovation & Tech, Volvofinans Bank.

5 råd till den som vill ha koll på sin bilekonomi 2021

  1. Sätt en budget utifrån hushållets förutsättningar.
  2. Använd en tjänst som ger en tydlig överblick av de olika utgiftsposterna.
  3. Jämför olika försäkringar för att hitta den som passar hushållets behov bäst.
  4. Undvik onödiga faktura-, avi- och uppläggningskostnader.
  5. Sätt undan lite pengar varje månad för oförutsedda utgifter.

Resultaten som presenteras i detta pressmeddelande är en del av rapporten Livet runt bilen 2020, framtagen av CarPay och Volvofinans Bank. Ta del av hela rapporten på www.livetruntbilen.se.