Press och nyheter

Tillbaka till söksidan

Svenskarna förbiser sina körvanor i valet av bil

Nybilsförsäljningen har varierat över året medan försäljningen av begagnade bilar har ökat kraftigt. Viktigast när svenskarna väljer bil är säkerhet och att bilen passar livsstil och familjesituation. Att bilen passar körvanorna spelar mindre roll. Detta trots att användningen har en inverkan på både miljö och plånbok, menar CarPay som låtit undersöka svenskarnas liv kring bilen.

Antalet personbilar i trafik har ökat med cirka 155 000 sedan årsskiftet och i september 2020 fanns över fem miljoner personbilar i trafik i Sverige.* En undersökning, nyligen utförd av Novus, visar att det inte är bilmärke, design eller prestanda som styr när vi väljer bil. Istället är det säkerhet och att bilen passar livsstilen (52 %) som toppar listan när svenskarna ombads rangordna de viktigaste parametrarna. Drygt var tredje svensk (35 %) tycker att det är viktigast vad bilen kostar per månad.

Hushållets körvanor, det vill säga hur mycket och långt man kör, påverkar i hög grad vilken typ av bil, storlek, drivmedel etc. som passar bäst. Trots detta uppger endast 18 procent av samtliga tillfrågade att de tar hänsyn till sina körvanor när de väljer bil. Skillnader finns dock; medan 17 procent av bilägarna har detta på sin topp 5-lista är motsvarande siffra 50 procent bland de som är medlemmar i en bilpool. Sett till ålder är körvanorna viktigast för personer mellan 18-29-år (29 procent).

– När man väljer bil behöver man först och främst fundera över vilka behov man har idag och de närmsta åren. Kommer din livssituation att förändras eller satsar du på ett jobb som kräver mer eller mindre bilkörning? Vill du byta bil oftare än var tredje år? Kommer du ha möjlighet att ladda en elbil hemma eller är det bättre med en pluginhybrid? Du kanske inte behöver en kraftig motor om du ska köra mer sällan eller kortare sträckor. Ju mer du vet om ditt liv med bilen, desto smidigare blir det att välja det som passar din ekonomi och situation, förklarar Christian Dûfke, Försäljningschef på CarPay, Volvofinans Bank.

Förändrad marknad
Sedan pandemin slog till i våras har nybilsförsäljningen gått upp och ner medan efterfrågan på begagnade bilar ökat kraftigt. Efterfrågan på begagnat har också påverkat priserna vilket gör att det som konsument blir än viktigare att se till helheten när det kommer till bilköp och bilekonomi. Trots detta är det enligt undersökningen enbart sex procent som anser att andrahandsvärdet är en av de fem viktigaste faktorerna när det gäller valet av bil.

– Det är inte alltid lätt att ha koll på de olika posterna som är kopplade till bilen och som tillsammans kan utgöra en betydande del av hushållets utgifter. Det vill vi ändra på. Målet med CarPay är att underlätta för alla som har bil, hjälpa dem att ha koll på sina utgifter och att göra smarta val, säger Anna Hartelius, Head of Marketing på CarPay, Volvofinans Bank.

Allt från inköpspris, bränsleförbrukning, försäkring och skatt till servicekostnader, värdeminskning och andrahandsvärdet påverkar helheten och den faktiska kostnaden kopplad till livet med bil. Ett enkelt sätt att få bättre översikt och kontroll över kostnaderna är att samla allt som rör bilen på en plats. Bland annat gör en tydlig fördelning av utgiftsposter, möjlighet att dela upp betalningar och att sätta egna mål det lättare att göra bra val, anpassade för det egna hushållet.

De fem viktigaste parametrarna vid val av bil enligt undersökningen:

  1. Säkerheten (52 %)
  2. Att den passar livsstil/familjesituation (52 %)
  3. Bilens inköpspris (42 %)
  4. Drivmedelsförbrukning (39 %)
  5. Vad bilen kostar mig per månad (35 %)

För mer information, vänligen kontakta
Anna Hartelius, Head of marketing, Volvofinans Bank
+46 766 21 08 58, anna.hartelius@volvofinans.se

*https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/statistik/Fordonsstatistik/