Vårt arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Tycker du att det verkar konstigt att vi undrar vad du tjänar, var dina pengar kommer från eller om du är politiskt aktiv? Anledningen är något som kallas Penningtvättslagen och det innebär att vi som bank måste bedöma risker att vår verksamhet missbrukas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Därför behöver vi enligt lag veta vem du som kund är, pengarnas ursprung och varför vissa transaktioner genomförs.

Hur påverkar det dig som privatkund?

För dig som är kund eller vill bli kund hos oss innebär det förstås inte några konstigheter. Inte mer än att vi ibland behöver ställa lite fler frågor. Vi är skyldiga att kontrollera din identitet i olika situationer, som när du vill skaffa ett Volvokort. När du sätter in pengar hos oss kan det hända att vi undrar var dina pengar kommer ifrån. I vissa fall kan vi även behöva se avtal, kvitton, fakturor eller andra handlingar som bekräftar din förklaring. Självklart är all information om dig hemlig och vår banksekretess gäller precis som vanligt.

Lämna kundkännedom här 

Vad innebär det för dig som är företagskund?

Du som representerar ett företag måste kunna visa giltig ID-handling och att du har rätt att företräda företaget. Dessutom måste du uppge vem som är verklig huvudman, det vill säga den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar företaget. Det kan också vara den eller de personer som tjänar på att någon agerar åt dem. Om det inte finns någon verklig huvudman ska VD, styrelseordförande eller liknande befattningshavare betraktas vara företagets verkliga huvudman. Informationen bidrar till att bekämpa såväl penningtvätt som finansiering av terrorism. Du måste också vara beredd att svara på frågor om företagets verksamhet, omsättning och hur ni kommer att använda våra tjänster.

När får vi inte utföra en tjänst?

Ibland får vi enligt lag inte utföra en önskad tjänst. Bland annat när du inte kan visa en giltig ID-handling eller lämna en godtagbar förklaring till varför du vill få en viss tjänst utförd. Om vi inte följer lagen kan såväl den enskilde medarbetaren som hjälper till i ärendet som vår bank straffas av Finansinspektionen.

Vill du veta mer?

Läs en sammanfattning av Volvofinans Banks åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

På Finansinspektionens och Bankföreningens hemsidor finns information för dig som vill veta mera om lagen och reglerna som gäller.