Vi vill att du ska känna dig trygg med att vi hanterar personuppgifter om dig som kund på ett ansvarsfullt sätt. Behandling av personuppgifter omfattas av bestämmelserna i dataskyddsförordningen (GDPR) och andra lagar. I denna dataskyddspolicy hittar du information om vilka personuppgifter vi på Volvofinans Bank AB (”Volvofinans”, ”vi”, ”våra” eller ”oss”) behandlar om dig, när och vad vi använder dem till, hur länge vi sparar dem, till vem vi lämnar ut personuppgifter, hur vi skyddar personuppgifter och om dina rättigheter. Du kan se och ändra dina inställningar för personuppgifter/kundprofil under ”Kontaktuppgifter” som inloggad på www.carpay.se. Läs mer här.

Den här dataskyddspolicyn är lång, så läs gärna vår sammanfattning nedan för att få en överblick över innehållet. Här har vi samlat vanliga begrepp som bland annat ”personuppgift”, ”behandling” och ”profilering” för att hjälpa dig. Du är välkommen att höra av dig till Volvofinans kundservice om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du besöker våra hemsidor utan att logga in gäller inte denna dataskyddspolicy, utan istället den dataskyddspolicy som du hittar här. Om du är förare och din arbetsgivare har ett ramavtal med oss så gäller den dataskyddspolicy som du hittar här.

Sammanfattningsvis – Varför behandlar vi dina personuppgifter?

 • För att du ska kunna använda vår tjänst behandlar vi dina personuppgifter för att:
  – tillhandahålla tjänsten,
  – bedöma din kreditansökan och bevilja dig kredit,
  – kunna överlåta ditt kreditköps- eller leasingavtal till oss, och
  – appen och inloggat läge i CarPay ska fungera tekniskt och för att hålla dig inloggad.

 • För marknadsföring behandlar vi dina personuppgifter för att:
  – skicka erbjudanden och marknadsföring,
  – utveckla och förbättra våra nyhetsbrev med hjälp av analys, och
  – visa personliga erbjudanden i CarPay.

 • För att skicka kundinformation, besvara dina frågor och om du ringer oss även för att hantera bankärenden via telefon.

 • Dessutom behandlar vi dina personuppgifter för att följa lag, t.ex. spara dina personuppgifter när det krävs enligt banklagstiftning.

  Vår personuppgiftsbehandling innebär att dina personuppgifter delas med leverantörer som behandlar dem utanför EU/EES, exempelvis i USA. Information om det och om hur vi behandlar dina personuppgifter för att hantera eventuella diskussioner eller klagomål hittar du längre ner på sidan.

Du har följande rättigheter:

 • Rätten att klaga till Integritetsskyddsmyndigheten
 • Rätt till tillgång
 • Rätt att invända
 • Rätt till radering
 • Rätt till rättelse
 • Rätt att begränsa personuppgiftsbehandlingen
 • Rätt till dataportabilitet

Vi på Volvofinans Bank AB med organisationsnummer 556069-0967 ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter i egenskap av personuppgiftsansvarig.

Om du har några frågor angående vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill använda någon av dina rättigheter kan du kontakta oss på +46 (0) 31-83 89 30 eller genom att skicka ett säkert meddelande till oss i vår app eller i det inloggade läget på CarPay. Vår postadress är Box 198, 401 23 Göteborg, Sverige. Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@volvofinans.se.

Dina personuppgifter behandlas av oss på Volvofinans enligt reglerna om banksekretess. Vi säljer aldrig dina personuppgifter och delar bara dina personuppgifter med tredje part om det är tillåtet enligt reglerna om banksekretess.

 • Vi delar alltid dina personuppgifter med IT-leverantörer, d.v.s. de tjänster vi använder för att vi ska kunna ha fungerande IT-system och bedriva vår verksamhet på ett effektivt sätt. Dessa IT-leverantörer är bundna av sekretess och behandlar personuppgifter för vår räkning som personuppgiftsbiträde.
 • Under rubriken "Detaljerad information om hur vi behandlar och sparar dina personuppgifter" hittar du information om vilka aktörer vi delar dina personuppgifter med för att fullgöra de skyldigheter som enligt lag gäller oss som bank.
 • Längre ner på sidan har vi listat mer specifik information om vilka personuppgifter vi delar med andra, i vilka fall vi delar dem och till vilka parter vi delar dem för respektive ändamål.


Om du vill ha mer information om hur vi delar dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss. 

Ett par av våra leverantörer behandlar personuppgifter utanför EU/EES. För oss på Volvofinans är det av yttersta vikt att all överföring utanför EU/EES sker i enlighet med krav i dataskyddslagstiftningen (GDPR).

 • Vissa enstaka IT-leverantörer vi använder oss av innebär att dina personuppgifter överförs utanför EU/EES. Främst till USA.


När vi överför personuppgifter till andra länder utanför EU/EES görs detta med stöd av EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Vi kommer att överföra dina personuppgifter enligt standardavtalsklausulerna (artikel 46.2 (c) GDPR), Modul 1 (personuppgiftsansvarig till personuppgiftsansvarig) och Modul 2 (personuppgiftsansvarig till personuppgiftsbiträde), tillsammans med kompletterande åtgärder. Du hittar standardavtalsklausulerna här. I de fall vi kommer fram till att lagstiftning eller liknande i ett specifikt land utanför EU/EES som vi överför dina personuppgifter till påverkar effektiviteten av standardavtalsklausulerna kommer vi att vidta ytterligare skyddsåtgärder för att säkerställa ett adekvat skydd för dina personuppgifter.


Exakt vilka personuppgifter som överförs och till vilka mottagare anges i respektive tabell under rubriken "Detaljerad information om hur vi behandlar och sparar dina personuppgifter". Om du vill veta mer om vilka skyddsåtgärder vi implementerar för överföringar av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på +46 (0) 31-83 89 30 eller genom att skicka ett säkert meddelande till oss i vår app eller i det inloggade läget på CarPay. Vår postadress är Box 198, 401 23 Göteborg, Sverige. Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@volvofinans.se.

Informationen i denna dataskyddspolicy gäller även för den du är god man för eller om du hanterar ditt barns sparkonto.

För att du ska kunna använda våra produkter och tjänster som vi bland annat tillhandahåller genom vår app behandlar vi dina personuppgifter. Dina personuppgifter samlar vi in från dig när du använder vår tjänst samt från andra aktörer såsom Statens person och adressregister (SPAR), Upplysningscentralen (UC), Dun & Bradstreet och CreditSafe. Det är viktigt för oss, bl.a. eftersom vi måste ha rätt adress till dig så att ingen annan skulle råka få information som är riktad till dig. Om du har valt att visa information i CarPay från andra parter, t.ex. visa information om  din försäkring får vi sådan information från de parter du har valt. Du lämnar själv ditt medgivande till försäkringsbolaget innan försäkringsbolaget delar personuppgifterna med oss.

Ändamål: Tillhandahålla tjänsten


Lagringstid

Som huvudregel behandlar vi dina personuppgifter så länge du är kund hos oss. Under tiden du är kund gallrar vi dock dina personuppgifter regelbundet, om vi inte är skyldiga att spara dem för att följa banklagstiftning. Exempelvis dokument med känsliga personuppgifter gallrar vi så snart som möjligt. Vissa personuppgifter lagrar vi dock en specifik tid:

 • Uppgifter som behandlas för att administrera CarPay- tjänsten sparas så länge som du är registrerad som användare och upp till ett år därefter.
 • När vi enligt lag är skyldiga att spara information kommer dina personuppgifter att sparas ännu längre. Läs mer om det under rubriken "För att fullgöra våra skyldigheter enligt lag".
 • Personuppgifter som vi inte längre måste spara för att administrera kundförhållandet gallrar vi löpande under tiden du är kund.
 • Vissa av dina personuppgifter lagrar vi en längre tid eftersom vi är skyldiga att spara dem enligt banklagstiftning. Det beskriver vi i en separat punktlista under rubriken "För att fullgöra våra skyldigheter enligt lag".
Mottagare av dina personuppgifter

Vi kommer att dela dina personuppgifter med våra IT-leverantörer. Dessutom delas dina personuppgifter med:

 • De digitala plånböckerna Apple Pay, Google Pay eller Samsung Pay om du använder dem.
 • Svensk Volvo- och Renaulthandel som ditt kort och/eller CarPay är kopplat till för att du ska kunna använda kortet fullt ut och dra nytta av dina förmåner.
 • Bankgirocentralen, Plusgirot, kreditinstitut och kortorganisationer för att vi ska kunna göra utbetalningar och/eller transaktioner.
 • InfoTorg, när du öppnar sparkonto.
 • UC för att göra en kreditupplysning. UC är självständigt personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter gällande kreditupplysningen. Läs mer om UC:s personuppgiftsbehandling här.
 • Betalningsmottagaren, om du anmäler att du vill ha e-faktura.
 • Tredjepartsleverantörer som vi efter begäran måste dela dina personuppgifter med enligt betaltjänstlagstiftningen.

 

Ändamål: Bedöma din kreditansökan och bevilja dig kredit

Ändamål
 • Bedöma din kreditansökan och bevilja dig kredit.
 • Genomföra en kreditupplysning med hjälp av UC.
 • Vid godkänd kredit kommer vi använda oss av UC för att göra en löpande kreditbevakning. Det innebär att vi löpande får information från UC om hur din ekonomiska situation förändras.
Personuppgifter som behandlas
 • Namn
 • Personnummer
 • Kontaktuppgifter (postadress, mailadress och telefonnummer)
 • Uppgifter om din ekonomi såsom lön och boendekostnad
 • Annan information som du anger i din kreditansökan
 • Information från UC t.ex. om missbrukade kontokrediter
Laglig grund

Fullgörande av avtal (GDPR art. 6.1.b)
- Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna bedöma din kreditansökan och ingå kreditavtal med dig.
- Du behöver lämna personuppgifterna till oss, annars har du inte möjlighet att ansöka om eller få kredit.
- Behandlingen av ditt personnummer är motiverad med hänsyn till ändamålen med behandlingen och nödvändig för att vi ska kunna identifiera dig.

Lagringstid

Information om missbrukade kontokrediter sparas i två år från att de registreras. I övrigt kommer vi att behandla dina personuppgifterna under tiden som vi bedömer din ansökan. Om vi godkänner din kreditansökan kommer vi behandla dina personuppgifter så länge krediten gäller.

Vissa av dina personuppgifter lagrar vi längre än vad som anges ovan eftersom vi är skyldiga att spara dem enligt banklagstiftning. Det beskriver vi i en separat punktlista under rubriken "För att fullgöra våra skyldigheter enligt lag".

Mottagare av dina personuppgifter

Vi kommer att dela dina personuppgifter med våra IT-leverantörer och med UC för att göra en kreditupplysning. UC är självständigt personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter gällande kreditupplysningen. Läs mer om UC:s personuppgiftsbehandling här.

Ändamål: För att kunna överlåta ditt kreditköps- eller leasingavtal till oss från återförsäljare

Ändamål
 • För att överlåta ditt kreditköps- eller leasingavtal till oss från en återförsäljare behandlar vi dina personuppgifter för att kunna ta över avtalet.
 • Det innebär att vi får dina personuppgifter från återförsäljaren. Här kan du läsa mer om våra återförsäljare.
Personuppgifter som behandlas
 • Dina personuppgifter som framgår av ditt kreditköps- eller leasingavtal
 • Annan information som du eller din arbetsgivare har lämnat
Laglig grund

Fullgörande av avtal (GDPR art. 6.1.b)
- Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna överta ditt kreditköps- eller leasingavtal.
- Du behöver lämna personuppgifterna till oss, annars har vi inte möjlighet att överta ditt kreditköps- eller leasingavtal.

Lagringstid

Om avtalet överlåts till oss fortsätter vi att behandla dina personuppgifter därefter under tiden avtalet gäller. Vissa av dina personuppgifter lagrar vi längre än vad som anges ovan eftersom vi är skyldiga att spara dem enligt banklagstiftning. Det beskriver vi i en separat punktlista under rubriken "För att fullgöra våra skyldigheter enligt lag".

Mottagare av dina personuppgifter

Vi kommer att dela dina personuppgifter med våra IT-leverantörer. Dessutom delar vi dina personuppgifter med den återförsäljare av personbilen/lastbilen som du valt.

 

Ändamål: Säkerställa att tjänsten fungerar tekniskt och hålla dig inloggad

Ändamål
 • Tillhandahålla en fungerande app och inloggat läge på CarPay.
 • Anpassa appen/inloggat läge efter din användning.
 • Hålla dig inloggad.
Personuppgifter som behandlas
 • Information om din enhet
 • IP-adress, vi använder dock inte din IP-adress för att faktiskt identifiera dig
 • Information om hur du använder appen/inloggat läge
 • Information om din inloggning
 • Information om under vilka omständigheter som appen inte fungerar eller kraschar
Laglig grund

Intresseavvägning (GDPR art. 6.1.f)
- Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör vårt berättigade intresse att kunna tillhandahålla en fungerande app/inloggat läge, göra felsökningar och hålla dig inloggad.

Lagringstid

Vi sparar dina personuppgifter för det här ändamålet i 90 dagar efter att du stängt ner appen eller din webbläsare.

Mottagare av dina personuppgifter

Om du använder appen delas dina personuppgifter med Apple och Googles felsökningstjänst. Apple och Google kommer fortsätta behandla dina personuppgifter som självständigt personuppgiftsansvariga. Mer information om hur Google behandlar dina personuppgifter kan du läsa i deras dataskyddspolicy.

Om du inte har invänt behandlar vi dina personuppgifter för marknadsföring. Vi har fått dina personuppgifter från dig och du kan när som helst invända mot att få marknadsföring från oss.

Ändamål: Marknadsföra våra tjänster till dig

 

Lagringstid

Du fortsätter få marknadsföring från oss så länge du är vår kund eller tills du tackar nej till marknadsföring från oss. Om du tackar nej till att få marknadsföring sparas dina personuppgifter i vårt avregistreringsregister tills vidare.

Mottagare av dina personuppgifter

För att meddela dig om att vårt avtal håller på att löpa ut och ge dig erbjudanden delar vi dina personuppgifter med återförsäljare som kontaktar dig. Återförsäljaren agerar på uppdrag av oss och enligt våra instruktioner i egenskap av personuppgiftsbiträde.

Du kan läsa mer om våra återförsäljare här.

Ändamål: Visa dig personliga erbjudanden från Min Handlare

Ändamål
 • Du som är kund hos oss får varje månad exklusiva erbjudanden från aktuell återförsäljare, om du inte tackat nej till detta.
 • Du som är kund får också erbjudanden från oss på Volvofinans om våra egna produkter som vi erbjuder tillsammans med våra samarbetspartners.
 • Erbjudandena visas under Min Handlare när du är inloggad på vår hemsida eller i vår app.
 • Vilka erbjudanden du får baseras på information som vi har om dig som kund, t.ex. var du bor, vilken bil du har, vilket bilmärke och hur ny den är (så kallad profilering*).
 • Du kan läsa mer om våra återförsäljare här.
Personuppgifter som behandlas
 • Namn
 • Adress
 • Information om vilken återförsäljare som du har valt alternativt information om de återförsäljare som vi automatiskt tilldelar dig baserat på din adress
Laglig grund

Intresseavvägning (GDPR artikel 6.1.f)
- Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att kunna tillhandahålla personliga erbjudanden från Min Handlare.

Lagringstid

Du fortsätter få marknadsföringen så länge du är vår kund eller tills du tackar nej till marknadsföring från oss.

Du kan när som helst tacka nej till att få marknadsföring. Om du tackar nej sparas dina personuppgifter i vårt avregistreringsregister tills vidare.

Mottagare av dina personuppgifter

Våra IT-leverantörer som behandlar dina personuppgifter för vår räkning i egenskap av personuppgiftsbiträde.

*Profilering

Dina personuppgifter används vid så kallad profilering för att visa dig de erbjudanden som vi tror passar dig bäst och för att tillhandahålla anpassad marknadsföring. Profilering görs för att vi annars inte hade kunnat visa relevanta erbjudanden och marknadsföring för just dig, utan du hade istället fått se erbjudanden som inte är relevanta för dig. Du har rätt att invända mot profilering. Du kan läsa mer om din rätt att invända under rubriken "Dina rättigheter". 

När du har kontakt med oss, t.ex. via vår kundtjänst eller genom att skicka ett säkert meddelande till oss i CarPay, eller när du kontaktar oss via telefon för att få hjälp med ett bankärende kommer vi att behandla dina personuppgifter som vi beskriver i tabellerna nedan. Dina personuppgifter får vi från dig när du kontaktar oss.

Ändamål: Kommunicera med dig


Lagringstid

Vi sparar personuppgifter som förekommer i kommunikation med dig under tiden du är kund hos oss och upp till 13 månader därefter.

Mottagare av dina personuppgifter

När du kontaktar oss angående felaktigt drivmedelspris delar vi ditt namn och telefonnummer med drivmedelsansvarig återförsäljare och Tanka i Sverige AB, om du vill bli kontaktad av återförsäljare.

Ändamål: Hantera bankärenden som du gör via telefon

Ändamål

Hantera dina bankärenden som du gör via telefon.

Personuppgifter som behandlas
 • Namn
 • Personnummer
 • De kontaktuppgifter som du använder, t.ex. mailadress, telefonnummer och/eller adress
 • Information som du lämnar under samtalet
 • Inspelning av samtalet
Laglig grund

Intresseavvägning (GDPR art. 6.1.f)
- Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör vårt berättigade intresse att kunna hantera ditt bankärende och kvalitetssäkra vårt arbete.
- Behandlingen av ditt personnummer är motiverad med hänsyn till ändamålen med behandlingen och nödvändig för att vi ska kunna identifiera dig.

Lagringstid

Vi sparar personuppgifterna om ditt bankärende i upp till 13 månader efter att kundförhållandet avslutats.

Mottagare av dina personuppgifter

Vi kommer att dela dina personuppgifter med våra IT-leverantörer.

Nedan beskrivs hur vi behandlar dina personuppgifter för att följa lag, t.ex. bokföringslagen och om du har avregistrerat dig från vår marknadsföring. Vi har fått dina personuppgifter från dig själv.

 

Ändamål: Följa banklagstiftning

Ändamål

Som bank har vi särskilda lagkrav att spara och behandla dina personuppgifter. Vi är bl.a. skyldiga att spara dina personuppgifter för att:

 • Följa lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
 • För att följa konsumentkreditlagen.
 • Rapportera kontrolluppgifter till Skatteverket.
 • Underhålla och utveckla riskklassificeringsmodeller för att leva upp till kapitaltäckningsregler.
Personuppgifter som behandlas
 • Finansiell information och information om dig som person, vilken vi är skyldiga enligt lag att spara eller på annat sätt behandla
Laglig grund

Rättslig förpliktelse (GDPR artikel 6.1.c)
- Behandlingen är nödvändig för att följa banklagstiftning.

Lagringstid

Kontrolluppgifter till Skatteverket sparas i ett år samt innevarande år efter att du inte längre är vår kund.

Personuppgifter som vi behöver spara enligt kapitaltäckningsregler sparas så länge det är ett krav enligt regelverket att personuppgifterna behöver användas för att utveckla och underhålla riskklassificeringsmodeller.

Vi sparar transaktionshistorik och handlingar för kundkännedom i fem år och i vissa fall upp till tio år efter avslutat kundengagemang.

Mottagare av dina personuppgifter

Vi kommer att dela dina personuppgifter med våra IT-leverantörer.

 

Ändamål: Följa marknadsföringslagens regler

Ändamål
 • Om du meddelat att du inte vill få marknadsföring från oss kommer vi att spara information om det i ett ”avregistreringsregister” för att säkerställa att vi inte marknadsför oss mot dig.
 • Detta är inga personuppgifter vi aktivt behandlar, vi tittar alltså inte på dem och använder dem inte till någonting förutom att säkerställa att du inte får marknadsföring från oss.
Personuppgifter som behandlas
 • Information om att du inte längre vill ha vår marknadsföring
Laglig grund

Rättslig förpliktelse (GDPR art. 6.1.c)
- Behandlingen är nödvändig för att fullgöra vår skyldighet enligt marknadsföringslagen att säkerställa att du inte får marknadsföring från oss om du har invänt mot att ta emot marknadsföring.
- Du behöver lämna personuppgifterna till oss, annars har vi inte möjlighet att spärra dig i vårt avregistreringsregister och du riskerar då att fortsätta få marknadsföring från oss.

Lagringstid

Informationen sparas tills vidare i vårt ”avregistreringsregister” eller tills du ber oss plocka bort din mailadress därifrån.

 

Ändamål: Följa bokföringslagstiftning

Ändamål

Följa bokföringslagstiftningen genom att registrera, kontoföra, och arkivera dina betalningar och andra transaktioner som sker mellan oss och dig.

Personuppgifter som behandlas
 • Betalningshistorik, transaktioner och övrigt material som utgör bokföringsmaterial
Laglig grund

Rättslig förpliktelse (GDPR artikel 6.1.c)
- Behandlingen är nödvändig för att följa tvingande lag, d.v.s. bokföringslagen.
- Du behöver lämna personuppgifterna till oss, annars kan vi inte följa lagkrav.

Lagringstid

Personuppgifterna sparas i sju till åtta år för att följa bokföringslagen (utgången av sjunde räkenskapsåret).

Mottagare av dina personuppgifter

Vi kommer att dela dina personuppgifter med våra IT-leverantörer.

Om vi har en diskussion med dig om vår tjänst och/eller om du har lämnat ett klagomål behandlar vi dina personuppgifter såsom beskrivs nedan. Vi får dina personuppgifter från dig och kan även behöva använda de personuppgifter vi har om dig sedan tidigare.

Notera att ett pågående klagomål eller rättighet kan betyda att vi inte kan radera dina personuppgifter efter din eventuella förfrågan.

 

Ändamål: Hantera eventuella diskussioner och klagomål

Ändamål

Om du har en diskussion med oss eller har ett klagomål behandlar vi dina personuppgifter för att kunna diskutera med dig och hantera ditt klagomål.

Personuppgifter som behandlas
 • Namn
 • Kontaktuppgifter (postadress, mailadress och telefonnummer)
 • Information om försent betalda eller obetalda fordringar
 • Information från vår kommunikation med dig i samband med ditt klagomål
Laglig grund

Intresseavvägning (GDPR artikel 6.1.f)
- Vi har ett berättigat intresse att kunna diskutera med dig och hantera ditt klagomål.

Rättslig förpliktelse (GDPR art. 6.1.c)
- Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna agera i enlighet med konsumenträttslig lagstiftning och därmed följa en rättslig förpliktelse som vi har.
- Du behöver lämna personuppgifterna till oss, annars kan vi inte fullgöra våra skyldigheter enligt lag.

Lagringstid

Dina personuppgifter gallras som huvudregel efter tre år från det att ärendet avslutades. Följande personuppgifter sparas dock längre:

 • Vi sparar kontohistorik och ansökningshandlingar för att hantera klagomål som längst i tio år efter att du upphört att vara kund. Informationen sparas separerat från annan information och vi tittar enbart på informationen om det uppstår ett ärende där det anses nödvändigt att hantera informationen på något sätt.
 • Information om försent betalda eller obetalda fordringar sparas i tre år efter avslutat kundförhållande.
Mottagare av dina personuppgifter

Vi kommer att dela dina personuppgifter med våra IT-leverantörer.

GDPR ger dig flera olika rättigheter som du kan välja att utöva i relation till vår behandling av dina personuppgifter. Om du har några frågor om rättigheterna eller vill använda någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss. Läs mer om dina rättigheter nedan.


Rätt att klaga till Integritetsskyddsmyndigheten (Artikel 77 i GDPR)


Du har rätt att lämna klagomål till behörig tillsynsmyndighet om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot GDPR. I Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten behörig tillsynsmyndighet.


I detalj. Din rätt att klaga gäller i det fall det inte påverkar något annat administrativt prövningsförfarande eller rättsmedel. Ett sådant klagomål lämnas med fördel till myndigheten i den medlemsstat där du har din hemvist, där du arbetar eller där en överträdelse av gällande lagar och regler för dataskydd påstås ha förekommit.


Tillsynsmyndigheten har en skyldighet att underrätta dig om hur arbetet med klagomålet fortskrider och vad resultatet blir, inklusive en skyldighet att informera dig om möjligheten att få ditt klagomål prövat rättsligt.

 

Rätt till tillgång (Artikel 15 i GDPR)


Du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter eller inte. Du kan skicka en förfrågan genom att använda denna blankett eller genom att kontakta oss. Om vi behandlar dina personuppgifter har du även rätt att få en kopia av personuppgifterna vi behandlar samt information om behandlingen.


I detalj. Den information vi i sådana fall ger dig tillgång till är:

 • ändamålen med behandlingen,
 • de kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller,
 • de mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut, särskilt mottagare i tredjeländer eller internationella organisationer,
 • om möjligt den förutsedda period under vilken personuppgifterna kommer att sparas eller, om detta inte är möjligt, de kriterier som används för att fastställa denna period,
 • förekomsten av rätten att av oss begära rättelse eller radering av personuppgifterna eller begränsningar av behandling av personuppgifter som rör dig eller att invända mot sådan behandling,
 • rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet,
 • om vi inte samlar in dina personuppgifter, all tillgänglig information om varifrån dessa personuppgifter kommer,
 • förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering enligt artiklarna 22.1 och 22.4 i GDPR, där du även har rätt att få meningsfull information om logiken bakom samt betydelsen och de förutsedda följderna av sådan behandling, och
 • om personuppgifterna överförs till ett tredjeland eller till en internationell organisation, har du även rätt till information om de lämpliga skyddsåtgärder som i enlighet med artikel 46 i GDPR har vidtagits vid överföringen.

 

Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas av oss. För eventuella ytterligare kopior som du begär får vi ta ut en rimlig avgift på grundval av våra administrativa kostnader. Om du har begärt informationen via elektronisk form kommer du att få informationen i ett elektroniskt format som är allmänt använt, om du inte begär något annat.


Din rätt att begära ut kopior enligt ovan ska inte inverka menligt på andras rättigheter och friheter. En begäran görs genom att använda denna blankett eller genom att kontakta oss.

 

Rätt att invända (Artikel 21 i GDPR)


Du har rätt att när som helst göra invändningar mot behandling av personuppgifter avseende de personuppgifter som vi behandlar.


I detalj. Din rätt att göra invändningar gäller enligt följande:

 • Du har rätt att när som helst göra invändningar med hänvisning till skäl som hänför sig till din specifika situation avseende behandling av dina personuppgifter som grundar sig på artikel 6.1 e eller 6.1 f i GDPR, vilket inkluderar profilering som grundar sig på dessa bestämmelser. Om du invänder får vi inte längre behandla dina personuppgifter, förutom om vi kan visa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk, och
 • Om dina personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för sådan marknadsföring, vilket inkluderar profilering i det fall profileringen har ett samband med direkt marknadsföring. Om du invänder mot behandling för direkt marknadsföring har du en ovillkorlig rätt att få behandlingen av dina personuppgifter för sådana ändamål att upphöra.

 

Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd“) (Artikel 17 i GDPR)


Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få dina personuppgifter raderade av oss.

I detalj. Vi har en skyldighet att utan onödigt dröjsmål radera personuppgifter om något av följande gäller:

 • personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller behandlats för,
 • du invänder mot behandlingen i enlighet med artikel 21.1 i GDPR och det saknas berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre, eller du invänder mot behandlingen i enlighet med artikel 21.2 i GDPR,
 • personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt, eller
 • personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse i unionsrätten eller i medlemsstaternas nationella rätt som vi omfattas av.

Vi kommer underrätta varje mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats ut om eventuell radering som skett enligt ovan, om inte detta visar sig vara omöjligt eller medför en oproportionell ansträngning. Om du vill ha information om dessa mottagare är du välkommen att kontakta oss.


Notera att vår skyldighet att radera enligt ovan inte gäller i den utsträckning som behandlingen är nödvändig av följande skäl:

 • för att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet,
 • för att uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling enligt unionsrätten eller enligt en medlemsstats nationella rätt som vi omfattas, eller
 • för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

 

Rätt till rättelse (Artikel 16 i GDPR)


Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade.


I detalj. Med beaktande av ändamålet med vår behandling av dina personuppgifter har du även rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter, bland annat genom att tillhandahålla ett kompletterande utlåtande.


Vi kommer underrätta varje mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats ut om eventuell rättelse som skett, om inte detta visar sig vara omöjligt eller medför en oproportionell ansträngning. Om du vill ha information om dessa mottagare är du välkommen att kontakta oss.

 

Rätt till begränsning av behandling (Artikel 18 i GDPR)


Du har rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.


I detalj. Din rätt gäller om:

 • du bestrider uppgifternas riktighet (dock endast under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera detta),
 • du har invänt mot behandling i enlighet med artikel 21.1 i GDPR i väntan på kontroll av huruvida den personuppgiftsansvariges berättigade skäl väger tyngre än den registrerades berättigade skäl,
 • behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas och i stället begär en begränsning av uppgifternas användning, eller
 • du behöver personuppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk trots att vi inte längre behöver personuppgifterna för vårt ändamål med behandlingen.


Om behandlingen enligt ovan har begränsats får sådana personuppgifter, med undantag för lagring, endast behandlas med ditt samtycke eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda någon annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller för skäl som rör ett viktigt allmänintresse för unionen eller för en medlemsstat. Vi kommer att meddela dig innan begränsningen av behandlingen upphör.


Vi kommer att underrätta varje mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats ut om eventuell begräsning av behandling som skett enligt ovan, om inte detta visar sig vara omöjligt eller medför en oproportionell ansträngning. Om du vill ha information om dessa mottagare är du välkommen att kontakta oss.

 

Rätt till dataportabilitet (Artikel 20 i GDPR)


Du har rätt att få ut dina personuppgifter (som du har lämnat till oss) i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format från oss. Du har även rätt att få dina personuppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig när det är tekniskt möjligt (”dataportabilitet”).


I detalj: Rätten till dataportabilitet gäller för personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format om:

 • behandlingen baserar sig på den lagliga grunden fullgörande av avtal, och
 • behandlingen sker automatiserat.


Din rätt till dataportabilitet påverkar inte din rätt enligt artikel 17 i GDPR (rätt till radering).
Din rätt till dataportabilitet får inte påverka andras rättigheter och friheter på ett ogynnsamt sätt.

Som vi anger i texterna ovan behandlar vi vissa av dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning som laglig grund för behandlingen. Intresseavvägningen innebär att vi har gjort en bedömning att vårt berättigade intresse att utföra behandlingen väger tyngre än ditt intresse och dina grundläggande rättigheter att inte få dina personuppgifter behandlade. Vad som är vårt berättigade intresse framgår i texterna ovan.

Om du vill veta mer om hur vi har gjort dessa bedömningar är du välkommen att kontakta oss.

Denna dataskyddspolicy fastställdes av Volvofinans Bank AB den 16 juni 2023.

Vad är laglig grund för behandling?

Varje behandling som utförs måste enligt dataskyddsförordningen ha minst en laglig grund. De lagliga grunderna som finns uppräknade i dataskyddsförordningen och som vi använder oss av är:

 • Samtycke
 • Fullgöra avtal
 • Rättslig förpliktelse
 • Intresseavvägning

Dina rättigheter

Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att få tillgång till vilka personuppgifter vi behandlar om dig.

Vanliga begrepp

Inom GDPR förekommer många olika begrepp. Vi reder ut vanliga begrepp som är bra att känna till.

Blankett för registerutdrag

Du har rätt att få en kopia på de personuppgifter som vi använder om dig. Fyll i blanketten för registerutdrag och skicka den antingen via post på det sätt som beskrivs ovan eller bifoga blanketten som ett säkert meddelande via internetbanken.

Kontakta dataskyddsombud

Du är välkommen att höra av dig till oss om du har frågor om vårt integritets- och dataskydd.