Stå tryggare medkreditskydd på din finansiering

Du vet väl om att i finansieringen hos Volvofinans Bank ingår ett kreditskydd? Upp till 50% av din låneskuld löses bort om du eller någon av de andra ägarna drabbas av ett olycksfall.

Vad är fördelen med en olycksfallsförsäkring?

Volvofinans Trygghetsförsäkring ger er och företaget en extra trygghet. Blir någon av er skadad och inte kan arbeta fullt ut ersätts ni och ert åkeri klarar även tillfällig nedgång. Kreditskyddet är ett viktigt komplement till ert övriga försäkringsskydd.

Hur kan Volvofinans Bank erbjuda den utan kostnad?

Volvofinans har en hög marknadsandel och ett stort antal finanskontrakt. Med stora volymer kan vi därför teckna en gruppförsäkring till rimlig kostnad. 

Fakta om Volvofinans Trygghetsförsäkring

  • Försäkringen gäller för åkeriets nyckelpersoner dvs. åkeriets fysiska ägare, delägare och VD. 
  • Nyckelpersonen skall vara bosatt i Sverige och ha fyllt 18 men inte 65 år när avtalet tecknas.
  • Man är nyckelperson tills dess man fyllt 70 år. 
  • Försäkringen ersätter upp till 50% av resterande låneskuld/restvärde vid olycka som orsakar dödsfall, förvärvsmässig invaliditet (sjukskrivning) och medicinsk invaliditet. 
  • Ersättningens storlek påverkas av antalet nyckelpersoner i rörelsen. 
  • Gäller Volvo Lastbilslån och Volvo Finansiell Lease.

Försäkringsvillkor Volvofinans Trygghetsförsäkring

Här laddar du ner försäkringsvillkoren för Volvofinans Trygghetsförsäkring.