Volvofinans SjukvårdsförsäkringFör friskare och lönsammare företag

Nu kan du som företagare minska sjukfrånvaron och måna om dina anställda. Försäkra dig och din personal via Volvofinans Sjukvårdsförsäkring. Ingen hälsodeklaration behövs och specialistvård ingår vid sjukdom eller skada.

Snabb tillgång till privat vård

Volvofinans Sjukvårdsförsäkring ger tillgång till privat vård av hög kvalitet. Vården planeras efter behovoch tider som passar den medarbetare som behöver vård – allt för att konsekvenserna ska bli så små som möjligt både för individen och företaget. Volvofinans Sjukvårdsförsäkring är framtagen i nära samarbete med If och Capio, Nordens största privatvårdsleverantör som finns över hela landet.

Det lönar sig att erbjuda dina medarbetare Volvofinans Sjukvårdsförsäkring

Att vara långvarigt sjuk är påfrestande för den som drabbas. Särskilt om vården för den som är sjuk inte fungerar så snabbt och bra som man önskar. Även företaget får kostnader för sjuklön, avgifter för vikarie, men framför allt kan även viktiga affärer äventyras om en medarbetare är borta en längre tid. Med vår försäkring kan företagets sjukfrånvaro minskas genom att medarbetarna får tillgång till privat vård av högkvalitet.

Så här fungerar Volvofinans Sjukvårdsförsäkring

När du blir sjuk väljer du själv om du vill besöka en privat vårdgivare eller den offentliga vården. Väljer du offentlig vård bokar du besöket själv. Du kan då få ersättning för patientavgifterna från försäkringen. Om du inte får en snabb tid inom den offentliga vården ringer du till If Sjukvårdsrådgivning. Där får du prata med en sjuksköterska som hjälper dig att boka tid hos en privat vårdgivare. När du besöker en privat vårdgivare betalar du en självrisk på 500 kr per sjukdom/skadefall. If Sjukvårdsrådgivning samarbetar med ett stort nätverk av vårdgivare runt om i landet. Du kan alltid ringa kostnadsfritt för att få konsultation under årets alla dagar och du talar alltid med en legitimerad och erfaren sjuksköterska.

Fördelarna med Volvofinans Sjukvårdsförsäkring

  • snabb tillgång till privat vård hos nordens största privatvårdsleverantör och deras samarbetspartners
  • medarbetaren kan själv bestämma tidpunkten för läkarbesök/behandling
  • en attraktiv förmån som ökar tryggheten för medarbetarna och minskar sjukfrånvaron för företaget
  • enkla och tydliga villkor med få undantag
  • obegränsad ansvarstid för behandling
  • fördelaktig vårdgaranti

Teckna Volvofinans Sjukvårdsförsäkring

Försäkringen kan endast tecknas av de företag med Volvo Lastbilskort och premien debiteras via lastbilskortet. Klicka här för att komma till formuläret där du tecknar Volvofinans Sjukvårdsförsäkring. Då intygar du att de personer, för vilka du ansöker omförsäkring, är fullt arbetsföra. Du kan teckna upp till 10 personer per gång. Vill du teckna fler, kontakta If Gruppförsäkring på telefon 08-792 72 27 eller e-post gruppforsakring@if.se