Volvo LastbilsleaseBekvämt att äga, lätt att budgetera

Volvo Lastbilslease är vår allra bekvämaste finanseringsform. Förutom en trygg finansiering ingår även service- och reparationsavtal samt garanterat restvärde enligt avtalad körsträcka.

En finansiering som gör det enklare för er att både äga och budgetera. Kontakta närmaste återförsäljare för att få reda på mer.

Enkelhet med full kontroll

I månadskostnaden ingår avtalad körsträcka, finansiering, service- och reparationsavtal samt garanterat restvärde. Försäkring och däck kan enkelt väljas till och räknas in i kostnaden. Att allt kommer på en faktura är en bonus som sparar tid.

Konkurrenskraftig ränta

Ni bestämmer om leasingavtalet ska ha fast eller rörlig ränta. Med en fast ränta får ni samma månadskostnad under hela avtalsperioden. En rörlig ränta följer Stibornoteringen och gör att månadskostnaden kan minska och öka under perioden. Du kan när som helst byta från rörlig till aktuell fast ränta, självklart helt avgiftsfritt.

Volvo Lastbilslease är kopplad till ett officiellt ränteindex – Stibor 90 dagar. Stibor står för Stockholm Interbank Offered Rate och är dagslåneräntan mellan Sveriges största banker. Den rörliga räntan följer Stibornoteringen. Om Stibor går ned minskar din leasinghyra och vice versa.

Ekonomisk trygghet hela vägen

När avtalstiden är slut görs en avräkning av avtalade/körda mil och ni återlämnar fordonet till er återförsäljare utan att ta någon risk för restvärdet.

Hitta närmaste Volvohandlare