Volvo Finansiell Leaseför lastbilar och bussar

Väljer du Volvo Finansiell Lease får du en enkel och bekväm finansiell budgetering och planering på köpet!

Förutom de vanliga fördelarna med leasing som finansieringsform, får du även en unik trygghetsförsäkring som skyddar din rörelse vid eventuella olycksfall. Kontakta närmaste Volvohandlare för mer information.

Fakta om Volvo Finansiell Lease

  • Sparar kreditutrymme
  • Enklare att budgetera
  • Leasingavgiften är fullt avdragsgill
  • Trygghetsförsäkring dygnet runt
  • Inga avgifter

Det enkla sättet att finansiera en lastbil eller buss

Finansiell leasing innebär att du hyr lastbilen eller bussen under en viss tid, men använder den som din egen i rörelsen. Hela upplägget anpassas efter dina behov och du har möjlighet att förlänga avtalet efter avtalsperiodens slut. Med Volvo Finansiell Lease betalar du en månadshyra som kostnadsförs direkt i din resultaträkning. Att du slipper binda kapital betyder också att du inte belastar balansräkningen utan får utrymme för andra investeringar. Att hyra lastbilen/bussen gör det förstås också lättare att budgetera kostnaderna.

Konkurrenskraftig ränta knuten till Stibor

Vi har valt att koppla Volvo Finansiell Lease till ett officiellt ränteindex – Stibor 90 dagar. Stibor står för Stockholm Interbank Offered Rate och är dagslåneräntan mellan Sveriges största banker. Du bestämmer själv om leasingavtalet ska ha fast eller rörlig ränta. Väljer du fast ränta får du samma månadshyra hela tiden. Den rörliga räntan följer Stibornoteringen. Om Stibor går ned minskar din leasinghyra och vice versa. Du kan när som helst byta från rörlig till aktuell fast ränta. Självklart helt avgiftsfritt.

Unik trygghetsförsäkring ingår

När du väljer Volvo Finansiell Lease ingår något som ingen annan kan erbjuda dig. En exklusiv trygghetsförsäkring som skyddar rörelsen vid eventuella olycksfall. Försäkringen gäller åkeriets nyckelpersoner, det vill säga ägare, delägare och VD, på såväl arbetstid som fritid.

Läs mer om trygghetsförsäkringen

Volvia låneskuld-/restvärdesförsäkring

När du finansierar ditt fordon hos Volvofinans Bank och försäkrar i Volvia ingår Volvia restvärdesförsäkring. Försäkringen ersätter skillnaden mellan marknadsvärdet vid skadetillfället och resterande restvärde hos Volvofinans Bank i det fall fordonet ska lösas in av Volvia p.g.a försäkringsskada. Försäkringen gäller i 24 månader från fordonets registreringsdatum.

Hitta närmaste Volvohandlare