Volvo LastbilslånRejäla lån för rejäla bilar

När du ska låna till en ny lastbil hos din Volvohandlare är förstås Volvo Lastbilslån det naturliga valet. Tillsammans skräddarsyr vi en finansieringslösning som passar just dina behov och krav.

Kontakta närmaste Volvohandlare för att få reda på mer.

Fakta om Volvo Lastbilslån

  • Fast, rörlig eller rörlig ränta med räntetak
  • Låna med lastbilen som säkerhet
  • Möjlighet till två amorteringsfria månader per år
  • Reparationskredit vid oväntade reparationer
  • Unik Trygghetsförsäkring ingår
  • Låneskuldsförsäkring ingår när du försäkrar i Volvia
  • Fri förtidslösenInga avgifter

Välj mellan fast och rörlig ränta

Du väljer själv om du vill ha fast eller rörlig ränta på lastbilslånet. Väljer du fast ränta vet du alltid exakt hur stor din kostnad blir varje månad, vilket många tycker är en stor trygghet. Fast ränta kan du välja att binda på 2 eller 5 år. Fördelen med rörlig ränta är att din kostnad blir mindre när marknadsräntorna sjunker. Du kan när som helst byta från rörlig till fast ränta.

Rörlig ränta med räntetak

Lånar du med rörlig ränta kan du för en marginell kostnad lägga till ett räntetak. Detta innebär att vi garanterar att din ränta aldrig överstiger en viss överenskommen nivå. I ett läge med stor osäkerhet kring räntans utveckling, anser många att det är värt att ha denna trygghet inbyggd i lånet. Naturligtvis går det också att teckna till räntetak för befintliga lån som löper med rörlig ränta.

Låna med lastbilen som säkerhet

I de flesta fall är lastbilen du vill låna till den enda säkerhet du behöver för lånet.

Möjlighet till två amorteringsfria månader

Om du skulle drabbas av kortvariga likviditetsproblem kan vi erbjuda två amorteringsfria månader. En extra trygghet som gör att du kan köra lugnare.

Kredit för oväntade reparationer

Reparationskrediten ger dig möjlighet att inom befintligt kreditavtal finansiera en större oväntad reparation. Detta innebär självklart en något förändrad betalningsplan.

Unik Trygghetsförsäkring ingår

I Volvo Lastbilslån ingår en exklusiv Trygghetsförsäkring som skyddar rörelsen vid eventuella olycksfall. Försäkringen gäller åkeriets nyckelpersoner, det vill säga ägare, delägare och VD, på såväl arbetstid som fritid. Ersättningen reglerar bestämd del av resterande kreditfordran hos Volvofinans Bank.

Volvia Låneskuldsförsäkring

När du finansierar ditt fordon hos Volvofinans och försäkrar i Volvia Ingår Volvia Låneskuldsförsäkring. Försäkringen ersätter skillnaden mellan marknadsvärdet vid skadetillfället och resterande låneskuld hos Volvofinans i det fall fordonet skall lösas in av Volvia p g a försäkringsskada. Försäkringen gäller i 24 månader från fordonets registreringsdatum.

Fri förtidslösen

Vi tycker att det är viktigt att du har frihet att bestämma över ditt lastbilslån. Därför kan du som har rörlig ränta när som helst förtidslösa ditt lån utan extra kostnader.

Hitta närmaste Volvohandlare