Regionspärr förökad säkerhet

Volvokort Visa (gäller ej Volvokort utan Visakoppling)

Kidnappning av kreditkort, så kallad skimming, är ett ökande problem. Regionspärren införs för att minska möjligheten för någon annan att använda och missbruka era kort. Det innebär i praktiken att ni själva bestämmer i vilka världsdelar kortet skall vara öppet för användning. Allt för att ge er en ökad säkerhet om kortet skulle komma i orätta händer. Är du osäker på vilken region ett land tillhör se vår regionsindelning (pdf).

I vår standard för regionspärr fungerar Volvokort Visa i hela Europa samt för e-handel. Ska ni resa i övriga världen behöver spärren hävas. Ni kan även utöka begränsningarna ytterligare och t.ex. spärra för e-handel eller välja att kortet endast ska fungera i Sverige.

Hur ändrar ni era inställningar?

Förändring av spärrinställningar på företagets samtliga kortkonton sker med blanketten Regionspärr företag (pdf) som skickas till Volvofinans Bank underskriven av er firmatecknare.

Möjlighet finns även för respektive kortinnehavare att logga in med sin privata e-legitimation eller Mobilt BankID och direkt ändra i spärrarna på sitt företagskort. 

Vem har behörighet att ändra regionspärrar?

  • Samtliga kort på Volvokortskontot kan ändras via blanketten Regionspärr företag (pdf) som ska vara underskriven av firmatecknare. 
  • Företagskortsinnehavare inloggad med privat e-legitimation/BankID.