Tycker du att det verkar konstigt att vi ställer frågor om ditt företag och om verklig huvudman?

Anledningen är något som kallas Penningtvättslagen och som innebär att vi som bank måste bedöma risk för att vår verksamhet missbrukas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Därför behöver vi enligt lag veta vem du som kund är, pengarnas ursprung och varför vissa transaktioner genomförs.

Vad innebär det för dig som är företagskund?

Du som representerar ett företag måste kunna visa giltig ID-handling och att du har rätt att företräda företaget. Dessutom måste du uppge vem som är verklig huvudman, det vill säga den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar företaget. Det kan också vara den eller de personer som tjänar på att någon agerar åt dem. Om det inte finns någon verklig huvudman ska VD, styrelseordförande eller liknande befattningshavare betraktas vara företagets verkliga huvudman. Informationen bidrar till att bekämpa såväl penningtvätt som finansiering av terrorism. Du måste också svara på kundkännedomsfrågor för att vi ska förstå företagets verksamhet och kunna bedöma risken med affärsförbindelsen.

När får vi inte utföra en tjänst?

Ibland får vi enligt lag inte utföra en önskad tjänst. Bland annat när du inte kan visa en giltig ID-handling eller lämna en godtagbar förklaring till varför du vill få en viss tjänst utförd. Om vi inte följer lagen kan såväl den enskilde medarbetaren som hjälper till i ärendet som vår bank straffas av Finansinspektionen.

Vill du veta mer?

I lagen om penningtvätt och finansiering av terrorism (2017:630), samt på Finansinspektionens och Bankföreningens hemsidor finns information för dig som vill veta mer om lagen och de regler som gäller.