Volvia försäkringApp för din volvo

Volvia Försäkringars app erbjuder snabb och enkel hjälp för förare i nöd. Appens syfte är att underlätta i stressade situationer och listar information som man som förare behöver i samband med ett skadetillfälle. Appen lokaliserar positionen via GPS, söker närmaste Volvoverkstad, ger handfasta råd och tips samt listar viktiga telefonnummer till exempelvis polis, bärgning/assistans och Volvia Försäkringar. Dessutom finns det information om vad som gäller när du bilar utomlands.


Mobilappen är gratis och finns för iPhone, iPod Touch, iPad och för Android. Appen går att ladda ner från 
Google Play och App Store under namnet Volvia samt på Volvia Försäkringars hemsida.