Sparkonto

 • Öppna sparkonto - för dig som redan är kund
  Du öppnar ett sparkonto direkt här på hemsidan med hjälp av din e-legitimation (om du inte har någon e-legitimation kan du enkelt skaffa en via din ordinarie internetbank). Du loggar in via knappen längst upp till höger på sidan eller via länken nedan. När du har loggat in använder du funktionen "Öppna nytt sparkonto”.

  Logga in och öppna sparkonto här!

  Jag är inte kund ännu, hur gör jag?
  Är du inte kund hos oss ännu, öppnar du sparkonto direkt här på hemsidan med hjälp av din e-legitimation (om du inte har någon e-legitimation kan du enkelt skaffa en via din ordinarie internetbank). Du loggar in via knappen längst upp till höger på sidan eller via länken nedan. När du har loggat in använder du funktionen "Öppna nytt sparkonto”.

  Logga in och öppna sparkonto här!

 • Öppna sparkonto för barn under 18 år/omyndig
  Du öppnar ett sparkonto för barn/omyndig som inloggad på Mina Sidor med hjälp av din e-legitimation/BankID. Har du ingen e-legitimation kan du enkelt skaffa en via din ordinarie internetbank. När barnet fyller 18 år har du som förälder inte längre tillgång till barnets sparkonto.

  Läs mer och öppna sparkonto här!

 • Det går alldeles utmärkt! Är ni två vårdnadshavare måste båda godkänna sparkontot. Läs mer om hur det fungerar här!

 • Ja, du kan öppna sparkonto för dina barn under 18 år, omyndig person eller annan person som du är förmyndare för, men ej till annan person. Du måste vara inloggad med e-legitimation för att öppna sparkonto.

 • Du kan för närvarande ha max 10 egna sparkonton och ytterligare 10 sparkonton för barn/omyndig hos Volvofinans Bank AB.

 • Vi, liksom alla banker i Sverige, är enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism skyldiga att ha god kännedom om våra kunder. Därför måste vi ställa frågor om dig som kund och dina förväntade transaktioner. Den information vi får om dig behandlas konfidentiellt och omfattas av banksekretessen och personuppgiftslagen.

  Läs mer om penningtvättslagen

 • Ja ditt sparande i Volvofinans Bank omfattas av den statliga insättningsgarantin, läs mer om den här!

 • Om du har dina sparpengar på ditt Volvokortskonto rekommenderar vi att du öppnar ett sparkonto och flyttar dina pengar till det istället. Du får högre sparränta på ditt sparkonto, så öppna ett redan idag!

  Du loggar in här på hemsidan med din e-legitimation via knappen längst upp till höger (om du inte har någon e-legitimation kan du enkelt skaffa en via din ordinarie internetbank). Klicka därefter på funktionen "Öppna nytt sparkonto" och flytta sedan enkelt dina pengar till det nya sparkontot via funktionen "Överföringar".

 • Du sätter enkelt in pengar på ditt sparkonto genom att göra en inbetalning från din ordinarie internetbank till bankgiro 5347-9499. Ange det unika OCR-nummer som är kopplat till respektive sparkonto. 

  OCR-nummer till ditt sparkonto finner du under Mina Sidor, Sparkonto och Översikt sparkonto. Klicka på länken för det aktuella namnet på sparkontot för att hitta OCR-nummer samt få mer detaljerad information. Du måste vara inloggad för att se dessa uppgifter.

  Observera att det tar 1-2 bankdagar innan dina pengar når ditt sparkonto hos oss.

 • Du kan göra inbetalningar till ditt sparkonto när du befinner dig utomlands med hjälp av nedanstående uppgifter. Tänk på att vi endast tar emot inbetalningar i SEK.

  • BIC-adress: SWEDSESS
  • IBAN-nummer: SE 10 8000 0890 1192 3510 5195
  • Ange dessutom det unika OCR-nummer för respektive Sparkonto som referens.
 • Ja, om annan person skall sätta in pengar på ditt eller dina barns konton betalar de in direkt till Bankgiro: 5347-9499 eller Plusgiro: 4741703-5 och anger det unika OCR-nummer som är kopplat till respektive sparkonto. OCR-numret finns angivet under fliken "Sparkonto" tillsammans med övriga uppgifter om sparkontot, vilka du kommer åt som inloggad.

 • Eftersom alla insättningar till ditt sparkonto hos oss görs via bankgiro eller plusgiro, tar det ca 1-2 bankdagar innan dina pengar finns tillgängliga hos oss. Hur lång tid det tar beror också på den bank du använder och vid vilken tid på dygnet du gör inbetalningen till ditt sparkonto hos oss.

  Hos de flesta internetbanker får du ett "kvitto" på din inbetalning. Här framgår det oftast vilken tid inbetalningen kommer att utföras och vid vilket datum betalningen kommer att finnas tillgänglig hos mottagaren (i detta fall ditt sparkonto hos oss).

 • Räntan är rörlig och kan komma att ändras av Volvofinans Bank. Vanligen sker ändringar till följd av en förändring i det allmänna ränteläget. Ränta utbetalas en gång per år den första bankdagen efter den 31 december. Räntan räknas från första bankdagen efter insättningsdagen. När pengar överförs till annan bank utgår ingen ränta för just den dagen som pengarna flyttas. Flyttas pengar mellan egna konton i Volvofinans Bank erhålls räntan på det kontot pengarna flyttas till.

 • När du är inloggad på "Mina Sidor" kan du se hur mycket upplupen ränta som genererats på ditt sparkonto. Under helger uppdateras inte räntan varje dag. Uträkningen görs istället på måndag kväll och den upplupna räntan för helgen redovisas på tisdag morgon. Detsamma gäller även för längre helger, t ex midsommar och jul.

 • Som inloggad på Mina Sidor med e-legitimation/BankID kan du välja att göra direkta eller framtida överföringar från Volvofinans Bank till annan bank. Obs! Det går ej att göra överföringar till konton i utlandet eller till bankgiro/plusgiro.

 • Nej, det kostar ingenting och du kan ta ut och sätta in pengar så ofta du vill.

 • Kommande överföringar kan du beställa max 365 dagar framåt i tiden. Har du flera kommande överföringar från samma konto och samma dag utförs de i den tidsordning som de är beställda. Pengarna finns på mottagarkontot den dagen överföringen ska ske.

  Överföring till mottagarkonto i annan bank
  Pengarna finns på mottagarkontot den dagen överföringen ska ske. Om en kommande överföring är satt till en lördag, söndag eller helgdag kommer den att finnas tillgänglig på mottagarkontot närmaste efterkommande bankdag.

 • Om en överföring misslyckas får du, med automatik, ett meddelande på "Mina Sidor". Den misslyckade överföringen ser du också under "Kommande överföringar".

  En misslyckad överföring kommer aldrig att genomföras. Överföringen syns för din information och ligger kvar i 13 månader eller tills du själv tar bort informationen via knappen "Ta bort".

 • Om du vill ta bort/avbeställa en kommande överföring gör du det enkelt genom att klicka på "Kommande överföringar" och trycker på knappen "Ta bort".

 • Överföringar mellan egna konton hos oss utförs direkt.

  Överföringar till annan bank som görs bankdagar före 10:30 finns tillgängliga på mottagarkontot normalt senast 18:00 samma dag.

  Överföringar till annan bank som görs bankdagar efter 10:30 finns tillgängliga på mottagarkontot normalt senast 18:00 följande bankdag.

 • Om du vill avsluta ditt sparkonto hos oss använder du vår uppsägningsblankettAvslut av sparkonto för barn/omyndig gör du via uppsägningsblankett barn_omyndig. Eventuella sparpengar betalas ut tillsammans med den eventuella upplupna räntan. Läs mer om detta på respektive blankett.