Frågor och Svar Billeasing

  • Bilen ägs av uthyraren. Med våra leasingprodukter är det Volvo- och Renaulthandlaren eller vi på Volvofinans Bank.

  • Normalt betalar du en första förhöjd hyra. Fördelen är att hyran blir lägre under de resterande månaderna. Redovisningen för den första förhöjda hyran ska periodiseras över leasingkontraktets löptid. Momsen kan lyftas vid nästa momsredovisning.

  • Innan leasingperioden startar beräknas ett restvärde. När leasingperioden har löpt ut sker en värdering av bilen och en avräkning mot det beräknade restvärdet. Är marknadsvärdet högre får du tillbaka mellanskillnaden. Är det lägre får du betala in mellanskillnaden som en sluthyra.

  • Du bokför leasinghyran som en kostnad och kan vanligtvis lyfta halva momsen (gäller företag med momspliktig verksamhet). Vid köp av bilen är ingen del av momsen avdragsgill. Taxi-, bilskole-, begravnings- och uthyrningsföretag lyfter hela momsen både vid köp och leasing. Detsamma gäller för vissa transportbilar oavsett verksamhet.