Bil Bengtsson

Tanka AdBlue på Tanka i Sjöbo

Har du köpt en ny dieselbil klassad enligt Euro6-normen är det sannolikt att biltillverkaren behövt använda AdBlue som en metod att rena bilens avgaser från skadliga ämnen. Det är ett additiv för den katalytiska processen i att reducera kväveoxider och partiklar.

Betala med ditt kreditkort eller Bil Bengtssons förmånskort
Hos oss i Sjöbo tankar du enkelt AdBlue® av högsta kvalitet.

Vad är AdBlue?
AdBlue är en 32,5% lösning av urea i avjoniserat vatten. Lösningen är klar, giftfri och säker att hantera. Idag har så gott som alla tillverkare av dieselmotorer för  personbilar, tunga transporter anammat SCR-tekniken (Selective Catalytic Reduction) för avgasrening.

Välkommen att tanka Adblue på Tanka i Sjöbo!