Volvofinans Bank

Tillsammans gör vi skillnad

Miljöhänsyn och hållbarhetsarbete finns med i alla delar av Tankas verksamhet. Vi vill göra det enkelt för dig att välja alternativ med mindre miljöpåverkan. 

I vår diesel finns mindre diesel

I Tankas diesel finns upp till 40 % HVO biodiesel vilket minskar utsläppen från dieselbilar. HVO biodiesel är en helt fossilfri biodiesel och framställs av vegetabiliska oljor och/eller animaliska fetter.

Varje droppe är värdefull
Alla Tankastationer har DripStop installerat på diesel- pumparna vilket innebär att munstycket hindrar droppar att rinna ut på marken efter tankningen. Räknat på våra 163 stationer kan det innebära ca 10 000 liter som besparas miljön. Dessutom slipper du spill på bil och kläder.

Vår spolarvätska är grön
All spolarvätska på Tankas stationer är Svanenmärkt och klimatsmart för att ha en så liten påverkan på miljön som möjligt. Samma spolarvätska erbjuds även i Volvo- och Renaulthandeln.